ศาลจังหวัดปัตตานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปัตตานี Pattani Provincial Court : ศาลจังหวัดปัตตานีให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail : ptnc@coj.go.th) ... สอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร ๐-๗๓๔๕-๐๓๘๘ ....ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
ระเบียบ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
อ679/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ680/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ695/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ4914/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ1341/59
ฟังรายงานการสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ3112/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ1/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ4947/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ4948/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ