ศาลจังหวัดปัตตานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดปัตตานี Pattani Provincial Court : ศาลจังหวัดปัตตานีให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail : ptnc@coj.go.th) ... สอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร ๐-๗๓๔๕-๐๓๘๘ ....ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
  ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี
 1. รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดปัตตานี
 2. ขายทอดตลาดพัสดุรถจักยานยนต์
 3. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 4. เรื่อง ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 5. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดปัตตานี และอาคารชุดพักอาศัย (แฟลต) ๒๔ หน่วย ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 6. แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
 7. แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม

 8. นโยบายประธานศาลฎีกา
 9. นโยบายประธานศาลฎีกา
 10. Policy Statement of the President of the Supreme Court (Fiscal year 2016 ? 2017) Chief Justice Veerapol Tungsuwan

 11. คู่มือติดต่อราชการศาลยุติธรรม
 12. คู่มือติดต่อราชการศาลฉบับประชาชน

ระเบียบ
  ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 1. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวปฏิบัติในการออกหมายขัง พ.ศ. ๒๕๔๕
 2. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายค้นในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๕

 3. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
 4. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายในการสืบพยานโดยระบบการการประชุมทางจอภาพในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
 5. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 6. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
 7. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๐

 8. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา
 9. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 10. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาล พ.ศ. ๒๕๕๔
 11. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๕๔
 12. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี พ.ศ. ๒๕๕๗

 13. คำแนะนำของประธานศาลฎีกา
 14. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 15. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรมแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
 16. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. ๒๕๔๗
 17. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม
 18. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายทนายความที่ศาลตั้ง
 19. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

 20. คำปราศรัยของนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา
 21. เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๔ ปี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
 22. ดูคำปราศรัย รูปแบบวิดีโอได้ที่ >> http://www.coj.go.th/home/kamprasai59.html

 23. ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา
 24. ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคําคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 12
อ145/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ1039/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ1323/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ174/60
ฟังผลชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ296/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ3897/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ576/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ599/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
อ670/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.615/57
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
อ1695/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ158/60
ไกล่เกลี่ย/ แก้ข้อหา/ สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)