จำนวนข่าวทั้งหมด 24
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม   
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 559   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 557   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
นายสวัสดิ์ คงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์คนยุติธรรม ครั้งที่ ๒
นายสวัสดิ์ คงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์คนยุติธรรม ครั้งที่ ๒
  :: ข่าวที่ 556   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดปัตตานี ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3
ศาลจังหวัดปัตตานี ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3
  :: ข่าวที่ 555   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
นายพิชัยวัฒน์  อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดปัตตานี
นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 554   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ศาลจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   
  :: ข่าวที่ 553   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๒
ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๒   
  :: ข่าวที่ 551   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันฉัตรมงคล
ศาลจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันฉัตรมงคล   
  :: ข่าวที่ 550   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๑   
  :: ข่าวที่ 549   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
นายพิชัยวัฒน์  อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาภาค๙พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดปัตตานี
นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาภาค๙พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 548   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๒ ปี
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๒ ปี   
  :: ข่าวที่ 546   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
พิธีทำบุญเลี้ยงพระและถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศาลยุติธรรม
พิธีทำบุญเลี้ยงพระและถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 545   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์   
  :: ข่าวที่ 544   :: วันที่ 13 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุมประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุมประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 542   :: วันที่ 13 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์   
  :: ข่าวที่ 541   :: วันที่ 6 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ จำนวน ๓๔๘ รายการ   
  :: ข่าวที่ 540   :: วันที่ 13 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมคณะร่วมสังเกตการณ์การดำเนินการสืบพยานผ่านจอภาพ
นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมคณะร่วมสังเกตการณ์การดำเนินการสืบพยานผ่านจอภาพ
  :: ข่าวที่ 539   :: วันที่ 10 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 133 )
ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี เรื่อง การให้หยุดราชการเนื่องในวันตรุษจีน ตามมติคณะรัฐมนตรี   
  :: ข่าวที่ 537   :: วันที่ 29 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |