จำนวนข่าวทั้งหมด 32
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ศาลจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
นายสวัสดิ์ คงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐
นายสวัสดิ์ คงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
โครงการอบรมให้ความรู้ในกระบวนการยุติธรรมแก่พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่สืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
โครงการอบรมให้ความรู้ในกระบวนการยุติธรรมแก่พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่สืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 567   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร   
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
  :: ข่าวที่ 564   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมวันรพีประจำปี 2557
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมวันรพีประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  :: ข่าวที่ 562   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม   
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 95 )
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 559   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 557   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
นายสวัสดิ์ คงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์คนยุติธรรม ครั้งที่ ๒
นายสวัสดิ์ คงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์คนยุติธรรม ครั้งที่ ๒
  :: ข่าวที่ 556   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 88 )
ศาลจังหวัดปัตตานี ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3
ศาลจังหวัดปัตตานี ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3
  :: ข่าวที่ 555   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
นายพิชัยวัฒน์  อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดปัตตานี
นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 554   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ศาลจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   
  :: ข่าวที่ 553   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๒
ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๒   
  :: ข่าวที่ 551   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันฉัตรมงคล
ศาลจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันฉัตรมงคล   
  :: ข่าวที่ 550   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๑   
  :: ข่าวที่ 549   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
นายพิชัยวัฒน์  อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาภาค๙พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดปัตตานี
นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาภาค๙พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 548   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |