จำนวนข่าวทั้งหมด 44
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขอแก้ไขประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 610   :: วันที่ 21 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การให้หยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีฎิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 609   :: วันที่ 16 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 608   :: วันที่ 15 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ   
  :: ข่าวที่ 607   :: วันที่ 13 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในสถานศึกษา
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในสถานศึกษา
  :: ข่าวที่ 606   :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย
  :: ข่าวที่ 604   :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลจังหวัดปัตตานี จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
ศาลจังหวัดปัตตานี จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 603   :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานระหว่างศาลจังหวัดปัตตานีกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานระหว่างศาลจังหวัดปัตตานีกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 601   :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 596   :: วันที่ 8 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
นายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมคณะ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดปัตตานี
นายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมคณะ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 593   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดปัตตานี จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
ศาลจังหวัดปัตตานี จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 592   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดปัตตนีจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงโปรแกรมสำนักงานศาลยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานศาลจังหวัดปัตตานี
ศาลจังหวัดปัตตนีจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงโปรแกรมสำนักงานศาลยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานศาลจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 591   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
“พลังชาวปัตตานี ต้านภัยยาเสพติด”
“พลังชาวปัตตานี ต้านภัยยาเสพติด”
  :: ข่าวที่ 590   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการอบรมภาษามลายูกลาง
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการอบรมภาษามลายูกลาง
  :: ข่าวที่ 589   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
  :: ข่าวที่ 588   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดปัตตานีเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี และบริจาคเงินแก่เด็กกำพร้าของศูนย์เด็กกำพร้ากรือเซะ
ศาลจังหวัดปัตตานีเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี และบริจาคเงินแก่เด็กกำพร้าของศูนย์เด็กกำพร้ากรือเซะ
  :: ข่าวที่ 587   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการ สมานฉันท์  ๑๓๓ ปี ศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการ สมานฉันท์ ๑๓๓ ปี ศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 586   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๑ ปี
บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๑ ปี
  :: ข่าวที่ 585   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
พิธีทำบุญเลี้ยงพระและถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์
พิธีทำบุญเลี้ยงพระและถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์
  :: ข่าวที่ 584   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
  :: ข่าวที่ 583   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |