จำนวนข่าวทั้งหมด 34
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
DOCTORS & JUDGES MEETING ๒๐๑๔ ครั้งที่ ๑๑
DOCTORS & JUDGES MEETING ๒๐๑๔ ครั้งที่ ๑๑
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 9 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 99 )
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 9 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 9 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี  ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 9 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดเขาถ้ำปู่ จังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดเขาถ้ำปู่ จังหวัดพัทลุง
  :: ข่าวที่ 570   :: วันที่ 9 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ศาลจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 127 )
นายสวัสดิ์ คงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐
นายสวัสดิ์ คงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
โครงการอบรมให้ความรู้ในกระบวนการยุติธรรมแก่พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่สืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
โครงการอบรมให้ความรู้ในกระบวนการยุติธรรมแก่พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่สืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 567   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร   
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 126 )
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
  :: ข่าวที่ 564   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมวันรพีประจำปี 2557
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมวันรพีประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 89 )
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  :: ข่าวที่ 562   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม   
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 108 )
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557
ศาลจังหวัดปัตตานีประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 559   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 82 )
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดปัตตานีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 557   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
นายสวัสดิ์ คงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์คนยุติธรรม ครั้งที่ ๒
นายสวัสดิ์ คงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์คนยุติธรรม ครั้งที่ ๒
  :: ข่าวที่ 556   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 146 )
ศาลจังหวัดปัตตานี ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3
ศาลจังหวัดปัตตานี ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3
  :: ข่าวที่ 555   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
นายพิชัยวัฒน์  อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดปัตตานี
นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 554   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |