ศาลจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปัตตานี Pattani Provincial Court : ศาลจังหวัดปัตตานีให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail : ptnc@coj.go.th) ... สอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร ๐-๗๓๔๕-๐๓๘๘ ....

ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ TK Park ปัตตานี

ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ TK Park  ปัตตานี


เอกสารแนบ