ศาลจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปัตตานี Pattani Provincial Court : ศาลจังหวัดปัตตานีให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail : ptnc@coj.go.th) ... สอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร ๐-๗๓๔๕-๐๓๘๘ ....

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ตรวจราชการและเปิดห้องประชุม รพินทร์ เรือนแก้ว ชั้น ๔ อาคารศาลจังหวัดปัตตานี

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ตรวจราชการและเปิดห้องประชุม  รพินทร์  เรือนแก้ว  ชั้น ๔ อาคารศาลจังหวัดปัตตานี


เอกสารแนบ